Funktioner og muligheder

Systemet opfylder alle de krav, der stilles til administration af hytteudlejning og onlinebooking.

 

Lejekontrakter

Bookingsystemet danner automatisk lejekontrakt ved oprettelse af ny lejeaftale.
Lejekontrakten designes individuelt og fx. med eget logo. Paragrafferne kan løbende justeres.

Lejekontrakter godkendes online helt uden indblanding af udlejer/administrator.

Udlejningskalender

Det centrale i bookingsystemet er kalenderen. Kalenderen vises på hyttens hjemmeside, så man hurtigt kan se, om hytten er ledig eller optaget.

Udlejningskalenderen opdateres helt automatisk, når en ny lejeaftale oprettes eller slettes.

Statistik

Bookingsystemet holder holder løbende styr på lejeaftalerne og udeståender.

Der er mulighed for udtræk af statistik over udlejning og fx udtræk af fakturaer til brug for regnskab.

Automatisk måleraflæsninger

Der er udviklet et særligt modul til bookingsystemet, som aflæser målerne automatisk.

Det kræver en IHC-controller, IHC-inputmodul og aflæser-dims til målerne.

IHC-enhederne er udviklet af www.lk.dk, og der findes mangle forhandlere af isenkrammet.
Google “IHC-controller”. Spørg for mere info.

Info 08-2023: LK har valgt ikke længere at sælge IHC-controllerne.

Fakturaer

Bookingsystemet danner automatisk fakturaer og det er muligt at oprette ekstra fakturaer og kreditnotaer.

Fakturaerne håndteres elektronisk, og de sendes automatisk til lejer.

Bookingsystemet håndterer også EAN-fakturaer til det offentlige. 

Elektroniske dokumenter

Lejer får adgang til sin helt egen personlige side. Af denne side fremgår lejekontrakt, fakturaer og informationer om lejren. Udlejer/administrator kan udstille forskellige dokumenter som fx. lejrregler, rengøringsinstrukser mm.

Information til rengøring / tilsyn

Bookingsystemet informerer løbende rengøringsansvarlig om kommende lejemål, aflysninger mm.

Rengøring og tilsyn har adgang til informationer i bookingsystemet om kommende udlejninger.

Elektronisk låsestyring

Bookingsystemet håndterer flere løsninger til kodelåse og elektroniske låse.

Det er således muligt med en fuldautomatisk løsning, hvor bookingsystemet styrer adgangen til hytten og giver lejer den nødvendige information om adgangen til hytten.

Flere sprog

Bookingproces, lejekontrakt og de forskellige mailtekster kan præsenteres på dansk, tysk og engelsk.

Ønskes et andet sprog, er det muligt at opsætte det – dog er systemet begrænset til i alt 2 fremmedsprog.